CERTO SPORT

Nová technológia u 5 koňových motorov

SELVA Sea Bass s výkonom 4, 5 a 6 koní

SEA BASS sú motory úplne novej generácie.
Sú konštruované iným spôsobom ako bežné motory. Používajú tzv. suchý kárter, čo znamená, že motor pracuje bez oleja v olejovej vani. Túto technológiu používa celé roky aj značka Porsche pri konštrukcii svojich motorov.
Touto technológiou sa dosiahla nižšia váha motora. Pri preprave sa preto nemôže stať, že by Vám vytiekol olej von z motora alebo pretiekol do spaľovacieho priestoru vo valci motora ako je to u 4-taktných motorov úplne bežné. Zásoba oleja potrebného na mazanie je v zásobníku umiestnenom mimo bloku motora avšak stále pod kapotou. Množstvo oleja na mazanie si SEA BASS dávkuje a riadi sám.

Motor využíva energiu piestu aj v jeho spodnej časti, čo zabezpečuje tlak v sacom potrubí a tvorí efekt kompresora. Tento efekt vtláča zmes väčšou rýchlosťou do spaľovacieho priestoru, čo prináša lepšiu efektívnosť spaľovania. Týmto sa dosiahol väčší výkon pri nižšom obsahu motora a dosiahla sa hlavne nízka váha celkového produktu. Hmotnosť motora je iba neskutočných 23kg.