CERTO SPORT

Kondičné jazdy

NOČNÁ NAVIGÁCIA A KONDIČNÉ PLAVBY

Nočná navigácia je hodinová plavba po Dunaji pre orientovanie sa podľa svetelnej signalizácie v cene 100€.

Kondičné plavby

Odborný dozor pri Vašej prvej plavbe po slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo, prípadne cez Vodné dielo Gabčíkovo a komory.

Viac na našej stránke školy www.kapitanskykurz.sk