CERTO SPORT

Výletné plavby

VÝLETNÉ PLAVBY PO DUNAJI

VÝLETNÉ PLAVBYPonúkame výletné plavby po Dunaji v okolí Bratislavy. Taktiež cez plavebnú komoru Gabčíkovo a v prípade záujmu aj plavby po Dunaji Bratislava – Viedeň, Bratislava – Štúrovo.

Cena dohodou (cena závisí od naplávaných km a výberu plavidla)

ŠPORTOVÉ PLAVBYPonúkame plavby po Dunaji v povolenej oblasti Vlčie Hrdlo a Komárno, súčasťou ktorých môže byť vodné lyžovanie, weakboarding, ťahanie na kolese, atď .

Cena dohodou (cena závisí od naplávaných km a výberu plavidla)